Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Proctectora de animales de La Nucìa

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Protectora de animales de La Nucìa.

Proctectora de animales de La Nucìa bevind zich op:
Apartado de correos 174 Polígono Industrial de l´Alberca, La Nucìa
03530 - Alicante , España

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Proctectora de animales de La Nucìa niet gebruiken als u niet alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle of alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en het accepteren van de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Ons" en "Ons" verwijst naar aan ons bedrijf. 'Partij', 'Partijen' of 'Ons' verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om te ondernemen het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier, hetzij door formele vergaderingen met een vaste duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot van levering van de vermelde diensten / producten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving van España. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van Proctectora de animales de La Nucìa te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Proctectora de animales de La Nucìa.

De meeste moderne interactieve websites gebruik cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Enkele van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Proctectora de animales de La Nucìa en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Proctectora de animales de La Nucìa. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag bekijken en / of printen pagina's van protectoraanimaleslanucia.com voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen in deze algemene voorwaarden.

Men mag niet:

 1. Materiaal opnieuw publiceren vanaf https://protectoraanimaleslanucia.com/
 2. Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van https://protectoraanimaleslanucia.com/
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://protectoraanimaleslanucia.com/
 4. Inhoud verspreiden van Protectora de animales de La Nucìa (tenzij inhoud speciaal is gemaakt voor herverdeling).

Gebruikerscommentaar

 1. Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('opmerkingen') in delen van de website. Proctectora de animales de La Nucìa screent, bewerkt en publiceert niet of bekijk opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Proctectora de animales de La Nucìa, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving Proctectora de animales de La Nucìashall niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen en / of verschijnen van de opmerkingen hierover website.
 3. Proctectora de animales de La Nucìa behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen die zij beschouwt te verwijderen naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze voorwaarden te zijn.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  1. U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen doen
  2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, patent of handelsmerk, of ander eigendomsrecht van een derde partij
  3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onrechtmatig materiaal of materiaal dat een inbreuk op de privacy is.
  4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke activiteiten aan te trekken of te promoten of om commerciële activiteiten op maat te presenteren of onwettige activiteit.
 5. U verleent hierbij aan Proctectora de animales de La Nucìa een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor gebruik, reproductie, bewerk en machtig anderen om uw opmerkingen in alle vormen en formaten te gebruiken, te reproduceren en te bewerken of media.

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:
  1. Overheidsinstellingen
  2. Zoek machines
  3. Nieuwsorganisaties
  4. Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken manier zoals ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven en
  5. Door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen, en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
 1. Deze organisaties kunnen zo lang linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie als de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de koppeling partij's site.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende consumenten- en / of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, Amerikaans Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
  2. dot.com community-sites
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder liefdadigheidsinstellingen
  4. online directory distributeurs
  5. internet portalen
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn:
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet weerspiegelt ongunstig voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties het vertegenwoordigen van inherent verdachte bedrijfstypes, zoals kansen om thuis te werken, is niet toegestaan koppelen); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van Proctectora de animales de La Nucìa; en (d) waar de link is in de context van algemene informatie over bronnen of is anderszins consistent met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of vergelijkbaar product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en IT-producten of -diensten; en (c) past binnen de context van die van de verbindende partij site.

Als u een van de organisaties bent die worden vermeld in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, u dient ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@protectoraanimaleslanucia.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mail adres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:

 1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en indeling van inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Protectora de animales de La Nucìa of andere illustraties is niet toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes en cURL

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken, cURL gebruiken om onze inhoud te pakken, of gebruik andere technieken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen en representeren als de uwe.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde verwijdert link naar onze website. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. Wij ook behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door verder te gaan om naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u contact opnemen ons hierover. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of te reageren rechtstreeks aan u.

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid ervan niet garanderen of nauwkeurigheid; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website website wordt up-to-date gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in om te vrijwaren en ons te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen op geen enkele link (s) worden weergegeven pagina op uw website of in een context met inhoud of materialen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of de inbreuk pleit of andere schending van rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit al onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Credit en Contactgegevens

Deze pagina met Algemene voorwaarden is gemaakt op termsandconditionstemplate.com generator. Voor vragen over onze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.